We wish to also congratulate those individuals and organisations who the judges concluded should be awarded “Highly Commended” for their nominations and entries. Well done indeed – this too is a huge achievement!!

Leadership in the Public Sector:
Dr Inderpal Singh, Consultant Geriatrician and Clinical Director, Ysbyty Ystrad Fawr, Aneurin Bevan University Health Board

Leadership in the Private Sector:
Louise Batten, Commercial Manager, The Voice Factory
Catherine Butler, Managing Director, Hugh Phillips Gower Butcher
Richard Griffiths, Divisional Director, Mott Macdonald
Jack Kelleher, Managing Director, JDK Cleaning

Women in Leadership:
Jo Foxall, Managing Director, PTI Cymru
Sheran Grey, Owner, Business Sense Associates
Julia Houston-Clark, Chief Executive, Wales Restorative Approaches Partnership

Inspiring Great Leadership:
Do Digital Realities
Mudiad Meithrin
Taff Housing Association
Uprising
Wales Air Ambulance
Wolfestone

Gwobrau Arwain Cymru 2018: Canmoliaeth Uchel

Hoffem hefyd longyfarch yr unigolion a’r sefydliadau hynny y daeth y barnwyr i’r casgliad y dylid rhoi “canmoliaeth uchel” iddynt am eu henwebiadau a’u ceisiadau. Da iawn yn wir – mae hyn hefyd yn gyrhaeddiad sylweddol!!

Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus:
Dr Inderpal Singh, Geriatregydd Ymgynghorol a Chyfarwyddwr Clinigol, Ysbyty Ystrad Fawr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat:
Louise Batten, Rheolwr Masnachol, The Voice Factory
Catherine Butler, Rheolwr-Gyfarwyddwr, Hugh Phillips Gower Butcher
Richard Griffiths, Cyfarwyddwr Rhanbarthol, Mott Macdonald
Jack Kelleher, Rheolwr-Gyfarwyddwr, JDK Cleaning

Merched mewn Arweinyddiaeth:
Jo Foxall, Rheolwr-Gyfarwyddwr, PTI Cymru
Sheran Grey, Perchennog, Business Sense Associates
Julia Houston-Clark, Prif Weithredwr, Cymru Restorative Approaches Partnership

Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych (Gwobr i sefydliadau):
Do Digital Realities
Mudiad Meithrin
Cymdeithas Tai Taf
Uprising
Ambiwlans Awyr Cymru
Wolfestone